NEWS

VACANCY: COMPANY STAGE MANAGER AT THE SHERMAN THEATRE, CARDIFF

5/10/2018 15:10 HRS

Sherman-Diamond---Black-Pink_social media

COMPANY STAGE MANAGER

£27k per annum

The Company Stage Manager is a key role within Sherman Theatre. We are looking for a highly motivated person with significant stage management experience to fulfil this role.

Deadline for applications: 12 noon Friday 12 Oct

Interviews: Thursday 18 & Friday 19 Oct

For an application pack and form please email recruitment@shermantheatre.co.uk

Alternatively  please go to our website, to download application pack and forms, here: https://www.shermantheatre.co.uk/jobs/.

Sherman Cymru is funded by Arts Council of Wales. We are committed to Equal Opportunities and a Registered Charity

RHEOLWR LLWYFAN Y CWMNI

£27k y flwyddyn

Mae Rheolwr Llwyfan y Cwmni yn rol allweddol o fewn Theatr y Sherman. Rydyn ni’n chwilio am berson tra frwfrydig gyds phrofiad sylwddol o reolaeth llwyfan i gyflawni’r rol yma.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12ypp Dydd Gwener 12 Hyd

Cyfweliadau: Dydd Iau 18 & Dydd Gwener 19 Hyd

Am becyn cais a ffurflen gais ebostiwch recruitment@shermantheatre.co.uk

Mae Sherman Cymru yn cael ei hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Rydym yn ymrwymedig i Gyfleoedd Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig

BACK