NEWS

VACANCY: HEAD OF PRODUCTION AND PLANNING AT THE SHERMAN THEATRE, CARDIFF

5/10/2018 15:10 HRS

Sherman-Diamond---Black-Pink_social media
HEAD OF PRODUCTION AND PLANNING

£32-£35k per annum dependent on experience

We are looking for a passionate and highly experienced individual to join the Sherman team and our senior management as Head of Production and Planning.

Deadline for applications: 12 noon Friday 12 Oct

Interviews: Thursday 18 Oct

For an application pack and form please email recruitment@shermantheatre.co.uk

Alternatively  please go to our website, to download application pack and forms, here: https://www.shermantheatre.co.uk/jobs/.

Sherman Cymru is funded by Arts Council of Wales. We are committed to Equal Opportunities and a Registered Charity 

PENNAETH CYNHYRCHU A CHYNLLUNIO

£32 – £35k y flwyddyn yn ddibynol ar brofiad

Rydyn ni’n chwilio am unigolyn angerddol a thra phrofiadol i ymuno a thim y Sherman ynghyd a’n uwch dim fel Pennaeth Cynhyrchu a Chynllunio.

Ddyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12 yp Dydd Gwener 12 Hyd

Cyfweliadau: Dydd Iau 18 Hyd

Am becyn cais a ffurflen gais ebostiwch recruitment@shermantheatre.co.uk

Mae Sherman Cymru yn cael ei hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Rydym yn ymrwymedig i Gyfleoedd Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig

BACK